دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نسیم   صحرائی نژاد

پست الکترونیکی : sahraeinejad@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری منظر

سوابق اجرایی

کارشناس طراحی منظر در گروه بین المللی ره شهر
همکاری در طرح بهسازی پیاده رو خیابانهای آزادی، انقلاب و شریعتی
همکاری در پروژه منظر سازی منطقه میانلو، عسلویه
همکاری در طرح منظرسازی هتل پارس جنوبی، عسلویه
(همکاری در طرح جامع منظر شهر فرودگاهی بین المللی امام خمینی (ره
 کارشناس طراحی منظر در شرکت مهندسین مشاور طرح و نگاه فراز
- طراحی،نظارت و اجرای محوطه سازی آپارتمان ها و برج های مسکونی مناطق مختلف تهران
کارشناس طراحی محیط در شرکت مهندسین مشاور طرح و آمایش
- همکاری در مطالعات زیست محیطی طرح جامع شهرهای آبادان و خرمشهر
- همکاری در طراحی پارک مینیاتور تپه عباس آباد تهران
- همکاری در طرح بهسازی منظر میدان شوش تهران
همکاری با سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
- همکاری در ایده پردازی و طراحی فاز 6 بوستان ایرانیان، منطقه 19تهران
- همکاری در طراحی فاز 6 بوستان ابوسعید، منطقه 18تهران
 همکاری در طراحی فاز 6 و 1 مجموعه چهار باغ مصلای امام خمینی )ره(، تهران
 


عضویت در جوامع علمی

- عضو حقیقی فدراسیون جهانی معماران سیمای محیط در ایران (IFLA)
- عضو پیوسته انجمن متخصصان منظر و فضای سبز ایران (ISLAP)
- عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران
- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی طراحی محیط زیست

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه طراحی محیط زیست

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

نسیم صحرائی نژاد

نسیم صحرائی نژاد

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^